UNDP

Izazov: „DA upoZNAMO“ je kampanja podizanja svesti javnosti sa ciljem promovisanja dobre i transparentne prakse upravljanja javnim finansijama u Republici Srbiji koju je pokrenuo UNDP uz podršku Vlade Švajcarske. Imajući u vidu, da transparentnost javnih finansija nije tema koja je interesantna široj javnosti, naš cilj je bio da temu učinimo relevantnijom i razumljivijom građanima i […]