Coca-Cola Hellenic 

Izazov: Coca-Cola Hellenic je odgovorna kompanija kroja brine o svojim zaposlenima i redovno im obezbeđuje različite obuke, priručnike i sigurnosnu opremu na temu bezbednosti i zdravlja na poslu, pa ipak povremeno su se dešavale određene povrede. Zadata tema kojom su trebali te godine da se bave se odnosila na ergonomiju i pravilno upravljanje teretom. 

Aktivnosti: Na osnovu internog istraživanja zdravstvenih rizika, V+O je zaključio da najčešći problemi koji nastaju usled loše ergonomije i nepravilnog rukovanja teretom odnose se na povrede leđa.

Imajući to u vidu, kreiran je slogan kampanje „Čuvamo ti leđa, čuvaj ih i ti!“ kako bismo istakli da je Coca-Cola Hellenic odgovorna kompanija koja brine o svojim zaposlenima, ali da je važno i da oni brinu o sebi. Kreativni koncept je baziran na 3F timu (Fizijatar, Fizioterapeut i Fitnes instruktor) koji su podjednako važni za zdrava leđa i koji su zaposlenima predstavljeni kao superheroji svoje struke. Oni su bili ambasadori zdravlja i bezbednosti na radnom mestu, i bili su na raspolaganju svim zaposlenima da im pomognu kod bolova u leđima.

V+O je kreirao drugačiji pristup za sva četiri sektora kompanije: administraciju, distribuciju, proizvodnju i skladište, imajući u vidu njihove specifične probleme u okviru krovne komunikacione poruke.

Za svaki sektor organizovana su interaktivna predavanja uz zanimljiva takmičenja kako bi se angažovao što veći broj zaposlenih.

Ova kampanja je istovremeno sprovedena u Beogradu i još šest gradova u Srbiji u kojima Coca-Cola Hellenic ima proizvodne i distributivne centre.

Tokom dve nedelje trajanja kampanje, zaposleni su bili aktivno uključeni u sve aktivnosti i pokazali veliko interesovanje za ovu temu.

Rezultati: više od 530 zaposlenih edukovano je o zdravlju i bezbednosti na radu, a broj bolovanja zbog problema sa leđima smanjen je za 30% nakon sprovedene kampanje.

Ova interna kampanja našla se u finalu za PR nagradu Društva Srbije za odnose s javnošću