Rosa

Izazov: Tokom 2023. godine, Rosa voda je imala za cilj, da teme o kojima se malo priča, probudi i da doprinese razbijanju stigme vezane za postporođajnu depresiju i druge emocionalne izazove s kojima se suočavaju novi roditelji. Cilj je bio podstaći otvorenu diskusiju o ovim temama i pružiti podršku novim roditeljima kroz obrazovne i savetodavne aktivnosti, kako bi se ovi problemi bolje razumeli i tretirali u društvu. Takođe, aktivno je rađeno na podizanju svesti o značaju patronažne službe kao nekoga ko predstavlja prvu dodirnu tačku zdravstvene institucije sa mamama i bebama nakon dolaska iz porodilišta.

Aktivnosti: 

 • Organizacija panel diskusije o emocionalnim izazovima u prvim danima roditeljstva, sa učešćem poznatih roditelja poput Nikole Rokvića i Bojane Barović, kao i eminentnih stručnjaka kao što su psihijatar dr Oliver Vidojević, pedijatar dr Mirjana Mićović i patronažna sestra Olivera Damnjanović;
 • Podrška kontinuiranim medicinskim edukacijama patronažnih sestra u Srbiji o prepoznavanju i reagovanju na emocionalne i psihološke izazove ranog roditeljstva;
 • Pisanje specijalizovane brošure;
 • Snimanje novih video materijala za Rosa onlajn škole roditeljstva sa fokusom na emocionalne izazove ranog roditeljstva;
 • Uvođenje novog kurikuluma u Rosa školama roditeljstva, u saradnji sa psihijatrom dr Oliverom Vidojevićem;
 • Nastavljena je podrška radu patronažne službe kroz akciju prikupljanja po 1 dinara od prodate flaše od 1,5L. Od prikupljenih sredstava, obezbeđeni su zimski ogrtači i kecelje za sve patronažne sestre u Srbiji, kao i beskontaktni toplomeri za sve Domove zdravlja.

Rezultati:

 • Značajna medijska prisutnost, sa više od 80 medijskih objava;
 • 445 patronažnih sestara je prošlo kroz obuku, što je 40% od ukupnog broja patronažnih sestara u Srbiji;
 • Snimljeno je 10 novih video materijala za Rosa onlajn školu roditeljstva.
 • Novi kurikulum koji se bavi temom emocionalnih i psiholoških izazova trudnoće i ranog roditeljstva uvršten je u 17 Rosa škola roditeljstva širom Srbije;
 • Postignuta je veća svest o brendu i njegovoj ulozi u podršci roditeljima i zdravstvenim radnicima.
 • Ove aktivnosti su omogućile Rosa vodi da postane lider u podršci roditeljima, podižući svest i pružajući ključne resurse i informacije koje su neophodne novim roditeljima da bi što bezbrižnije zaplovili u ovu fazu roditeljstva.