Coca-Cola Hellenic

Izazov: Tokom 2017. i 2018. godine, stopa nezaposlenosti mladih (18-30 godina) u Srbiji je iznosila čak 43%, a na prvi posao su čekali u proseku dve godine. Takođe, prema podacima istraživanja, 64% mladih smatralo je da je neformalno obrazovanje veoma važno, dok je 37% njih tvrdilo da nema dovoljno neformalnih oblika obrazovanja ili da nije čulo za njih (63%).

Zbog ovakvih podataka, koji nisu bili jedinstveni samo za Srbiju, već i za ceo region, a u želju da ih promeni, Coca-Cola HBC je globalno osmislila projekat usmeren na razvoj mladih „Coca-Cola podrška mladima”. U okviru projekta organizovane su obuke, radionice i predavanja, kao i onlajn platforma za edukaciju i umrežavanje sa vršnjacima.

Aktivnosti: V+O je razvio komunikacionu strategiju za implementaciju globalnog projekta i sproveo je sledeće aktivnosti: 

 • Predlaganje i izabor partnera na projektu – u državnom (ministarstva, institucije), civilnom (udruženja, organizacije) i privatnom sektoru (HR partner);
 • Predlaganje i izbor gradova (manji gradovi, ali koji imaju dovoljno mladih, kao i mogućnosti zapošljavanja poput novih investicija, postojećih fabrika i slično), obilazak i pregovaranje o partnerstvu sa njima;
 • Prilagođavanje modula i materijala iz Coca-Cola HBC Talent programa zajedno sa HR partnerom; 
 • Organizovanje 130 trodnevnih radionica u Srbiji i Crnoj Gori tokom dvogodišnje kampanje;
 • Pronalaženje adekvatnih prostora za radionice u svakom od gradova;
 • Izrada materijala za radionice;
 • Organizovanje keteringa za svaki od gradova;
 • Kreirajte modela praćenja efekata radionica;
 • Organizovanje inicijalne i završne konferencije (pronalaženje prostora, brendiranje prostora, organizacija keteringa, produkcija materijala, tehnika, komunikacija sa učesnicima);

Rezultati za Srbiju: 

 • Ostvarena je saradnja sa Nacionalnom kancelarijom za mlade, Nacionalnom službom za zapošljavanje, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, NALED-om i 32 grada i opštine;
 • Organizovano je 110 radionica u 32 grada u Srbiji;
 • Dodeljeno je 2.737 sertifikata polaznicima radionica;
 • Posle radionice posao je našlo 515 mladih (19%);
 • 220 mladih započelo je praksu nakon radionice (8%);
 • 856 mladih krenulo je sa dodatnom edukacijom nakon radionice (31%);
 • Rezultati programa su bili najbolji na nivou Coca-Cola HBC Grupe od 28 zemalja i program je predstavljen kao interna studija slučaja u Coca-Cola HBC grupaciji; 

Rezultati za Crnu Goru:

 • Uspostavljena je saradnja sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja, Zavodom za zapošljavanje i sedam gradova u Crnoj Gori;
 • Organizovano je 20 radionica u sedam gradova;
 • Dodeljeno je 484 sertifikata polaznicima;
 • Posle radionice posao je našlo 116 mladih (23%);
 • 55 mladih započelo je praksu nakon radionice (11%);
 • 148 mladih je nakon radionice pristupilo dodatnoj edukaciji (29%);