Šta radimo

POVEŽIMO SE :

Korporativne komunikacije

Stvoriti i održati dobru reputaciju danas je teže nego ikada. Novi korporativni svet odlikuju brojna i stalno rastuća konkurencija, kraći životni vek proizvoda/usluge, digitalizacija i stalna potreba da se nadmaše očekivanja klijenata.

Mi Vam možemo pomoći da Vašu korporativnu priču ispričate na nov i orginalan način. Naš tim je obučen da identifikuje važna komunikaciona pitanja, utvrdi kako je kompanija pozicionirana, predloži strategiju i taktike kojima se najefikasnije mogu targetirati različite ciljne grupe korišćenjem različitih kanala komunikacija. Naš zadatak je da Vašu ključnu poruku prenesemo gde treba i da doprinesemo stvaranju i očuvanju vrednosti kompanije.

Brend komunikacije

U doba ekspanzije digitalnih komunikacija, kada bilo ko može da kaže bilo šta, veoma je teško kreirati autentičan, transparentan i drugačiji brend.

Naš zadatak je da vaš brend učinimo vidljivim i prepoznatljivim. Bilo da je reč o lansiranju novog proizvoda/usluge, edukaciji potrošača o karakteristikama proizvoda, podsticanju potreba potrošača za tim proizvodom, revitalizaciji ili repozicioniranju brenda, mi ćemo poput brend arhitekata težiti da naše kreativne ideje transformišemo u vaša poslovna rešenja.

Odnosi s medijima

U moru medijskih objava veoma je teško izboriti se da baš Vaša vest bude objavljena. Zato mi posebnu pažnju posvećujemo građenju i održavanju dobrih odnosa s medijima, koji su osnova poslovanja svake konsultantske kuće za odnose sa javnošću.

Mi ulažemo puno vremena u izgradnju i održavanje dobrih odnosa sa novinarima i urednicima različitih medija. Mi znamo kako da plasiramo vest koja će biti u interesu klijenata, ali koja će zadovoljiti i veoma stroge novinske kriterijume izveštavanja. Mi istražujemo trendove, pratimo savremene oblike i kanale komunikacija, analiziramo ključne teme, kreiramo interesantne poruke, koristimo različite taktike u cilju prenošenja adekvatnih poruka ka različitim ciljnim grupama.

Odnosi s uticajnom javnošću i vladom

Odluke državnih institucija na lokalnom i nacionalnom nivou imaju ozbiljan uticaj na poslovanje korporacija, pa je dobar odnos s vladom i ostalim grupama u zajednici posebno važan. Odnosi sa uticajnom javnošću i vladom u cilju stvaranja povoljnog poslovnog ambijenta su za nas istovremeno umetnost i nauka.

Mi slušamo i pratimo aktuelna zbivanja i aktivnosti zakonodavnih tela da bi bili upoznati s pitanjima koja će postati predmet javne rasprave. Mi prikupljamo i obrađujemo informacije, upoznajemo druge s vašim gledištima i stavovima i predlažemo projekte od obostrane koristi. Mi možemo da identifikujemo potencijalne saveznike, pomognemo kompanijama da izgrade odnose i započnu razgovor o ključnim temama sa kreatorima poslovnog ambijenta.

Krizne komunikacije

Sve su češći primeri propasti velikih korporacija koje su nastali kao rezultat lošeg upravljanja kriznim komunikacijama. Šteta koja može nastati kao rezultat nespretnog upravljanja krizom može biti ogromna, ponekad i nenadoknadiva.

Priprema i razvoj strategije kriznih komunikacija su najvažnije oružje za očuvanja reputacije kompanije u slučaju krize. Mi imamo iskustvo, ali i razvijene sisteme kriznih komunikacija, koje se sastoje od proaktivnog planiranja, pripreme priručnika kriznih komunikacija, edukacije kriznog tima, podrške u komunikaciji sa medijima i upravljanju pojedinačnim medijskim upitima.

Interne komunikacije

Dobre interne komunikacije su osnov svake „zdrave“ kompanije. Samo dobro informisani, motivisani i zadovoljni zaposleni mogu postati „ambasadori“, koji će pomoći kompaniji u pozicioniranju na tržištu i ostvarenju dobrih poslovnih rezultata. Zato je posebno važno da gradite odnose sa zaposlenima, da ih negujete i unapređujete.

Mi imamo bogato iskustvo u kreiranju i upravljanju strategijama internih komunikacija za neke od najvećih kompanija na našem tržištu. Bilo da su u pitanju komunikacije sa zaposlenima na određene teme ili da je reč o upravljanju restruktuiranjem kompanija, naš tim će uvek znati kako da vas posavetuje i da vam pomogne u kreiranju održivog poslovnog ambijenta. Naše znanje iz ove oblasti je prepoznato i nagrađeno od strane Društva Srbije za odnose sa javnošću.

Društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje je od ogromne važnosti za izgradnju dobre reputacije kompanije i njeno pozicioniranje kao odgovornog tržišnog igrača.

Mi imamo dugogodišnje bogato iskustvo u osmišljavanju i realizaciji različitih društveno odgovarnih kampanja i akcija za različite klijente i institucije. Do sada smo osmislili, organizovali i pomogli mnoge akcije vezane za zaštitu životne sredine, značaj fizičke aktivnosti u očuvanju zdravlja, promociju zdravih životnih navika, edukaciju studenata, što govori o našoj posvećenosti i verovanju da je jedino uspešno poslovanje, odgovorno poslovanje.

Digitalne komunikacije

Društvene mreže, blogovi, podkasti i druge online zajednice ubrzano rastu i prerastaju u mainstream utičući na današnju kulturu, politiku, biznis i društvene trendove. Upravljanje online reputacijom postaje obaveza svake kompanije koja drži do svog imidža i odnosa sa klijentima.

Mi imamo razvijene alate za praćenje i upravljanje online reputacijom. Mi osmišljavamo i implementiramo integrisaneonline kampanje, vodimo naloge na društvenim mrežama i komuniciramo sa pažljivo kreiranom ciljnom grupom. Mi pomažemo brendovima i kompanijama da se dobro pozicioniraju i predstave kroz moderan i optimizovan web sajt kao i da unaprede svoje poslovanje u online okruženju.

Organizacija događaja

Organizacija događaja je mnogo više od ugovaranja sastanka ili organizovanja zabava. To je veoma efikasan način da kompanija prenese željenu poruka do ciljnih grupa, kao i da se omogući interakcija sa brendom.

Mi imamo bogato iskustvo u osmišljavanju i realizovanju više od 1000 najrazličitijih događaja: koktela, promocija na prodajnim mestima, konferencija, kongresa, radionica, sajamskih nastupa, okruglih stolova sa predstavnicima Vlade, kao i velikih događaja sa više od 30.000 učesnika… Iskustvo koje smo stekli kroz rad sa različitim klijentima i industrijama, dopunjavamo i unapređujemo kreativnim pristupom u osmišljavanju događaja.

Treninzi

Da biste ostali konkurentni u brzo menjajućem društvu koje nas okružuje, veoma je važno da kontinuirano radite na unapređenju sopstvenih znanja i veština. Sa druge strane,klijenti, kupci i partneri zahtevaju brzu informaciju,pa je neophodno da ovladate i veštinama javnog i medijskog nastupa, kako biste bili sigurni da je vaša ključna poruka stigla baš tamo gde treba.

Mi imamo bogato iskustvo u realizaciji brojnih treninga koje imaju za cilj da unaprede znanje i veštine klijenata, partnera i pojedinaca. Naš portfolio treninga uključuje media trening, trening javnog nastupa, kriznih komunikacija, digitalnih komunikacija iemployerbranding-a. Svoje znanje i iskustvo smo do sadauspešno preneli brojnim ministrima, državnim sekretarima, direktorima velikih korporacija i manjih lokalnih firmi, kao i sa pojedincima, članovima nevladinih organizacija i studentima.