UNDP

Izazov: „DA upoZNAMO“ je kampanja podizanja svesti javnosti sa ciljem promovisanja dobre i transparentne prakse upravljanja javnim finansijama u Republici Srbiji koju je pokrenuo UNDP uz podršku Vlade Švajcarske. Imajući u vidu, da transparentnost javnih finansija nije tema koja je interesantna široj javnosti, naš cilj je bio da temu učinimo relevantnijom i razumljivijom građanima i da ih pozovemo da učestvuju u kreiranju budžeta svojih gradova/opština.

Aktivnosti: 

 • Osmišljavanje celokupne kampanje podizanja svesti;
 • Angažovanje zainteresovanih strana;
 • Kreiranje slogana i izrada vizuelnog identiteta (logotip, boje, osnovni vizual);
 • Produkcija animiranih TV klipova i radio džinglova;
 • Kupovina medijskog prostora;
 • PR podrška (Organizacija konferencije za medije, organizacija TV gostovanja predstavnika opština i NVO, pisanje saopštenja za javnost);
 • Dizajn i izrada promo materijala (infografika, banera, postera itd.);
 • Digitalna kampanja;

Rezultati: 

 • Kampanju je podržalo 145 lokalnih zajednica (gradova i opština);
 • Konferencija za novinare rezultirala je sa 46 medijskih objava;
 • Organizovani su nastupi u udarnim terminima na TV Prva, TV N1, TV Pink i TV Kopernikus;
 • 130 minuta TV prostora i 260 emitovanja TV reklame;
 • 105 minuta radio prostora i 210 emitovanja radio reklame;
 • Došli smo do preko 348.000 ljudi preko 80 objava na društvenim mrežama;
 • Onlajn kampanja je dostigla preko 825.000 prikaza;
 • Postavljeno je 700 plakata u preko 170 gradova i opština;